Договори

 

Примiрний договiр факторингу

 

Примiрний договiр фiнансового лiзингу

 

Примiрний договiр про надання коштiв у позику (кредит)