УМОВИ НАДАННЯ ПОСЛУГ З ФАКТОРИНГУ

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «МУНІЦИПАЛЬНІ ПЛАТІЖНІ СИСТЕМИ» (скорочене найменування: ТОВ «ФК «МПС»), має право надавати послуги факторингу на підставі відповідної ліцензії, що видана розпорядженням Нацкомфінпослуг  №1928 від 23.05.2017 року (строк дії: безстрокова). Відомості про яку розміщено (можна переглянути) в комплексній інформаційній системі Національного банку України.

 

Порядок надання ТОВ «ФК «МПС» послуг факторингу визначається Правилами надання послуг з факторингу ТОВ «ФК «МПС» (далі – Правила) детальніше за посиланням.

 

Послуга з факторингу надається клієнту на підставі договору факторингу, що укладається між клієнтом та ТОВ «ФК «МПС» (далі – Фактор) у письмовій формі, шляхом його підписання. Переглянути типову форму договору факторингу детальніше за посиланням.

 

У наданні фінансових послуг з факторингу Фактор не використовує посередницькі послуги.

 

Для отримання послуг факторингу клієнт надає до ТОВ «ФК «МПС»:

  • Заяву Клієнта;
  • Документа, що підтверджує право вимоги;
  • Інші документи на вимогу Фактора.

 

Загальна вартість послуг (загальна сума зборів, платежів та інших витрат, які повинен сплатити клієнт, включно з податками) визначається:

  • в довідках, листах або будь-яким іншим доступним для клієнта чином, що формується та надається клієнту до укладання договору факторингу, на підставі заяви клієнта щодо надання йому послуг факторингу.

 

Розмір винагороди Фактора може становити від 1 відсотка суми грошових вимог або вище, що визначається залежно від розміру грошових вимог, що передаються клієнтом Фактору та можливостей їх виконання боржником, ризиків на які наражається Фактор та інших факторів, та за спільною згодою клієнта і Фактора погоджуються шляхом укладання між ними договору факторингу.

 

НА ДАНИЙ ЧАС НАДАННЯ ТАКОЇ ПОСЛУГИ НЕ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ.

 

У відповідності до Договору факторингу, визначено наступні права Клієнта та істотні умови Договору:

А) Клієнт має право відмовитись від Договору Факторингу в односторонньому порядку (п. 2.2.3 Договору).

Б) Відмова від Договору здійснюється Клієнтом протягом 10 (десяти) календарних днів від дати його підписання, повернувши у повній сумі кошти, перераховані Фактором Клієнту на виконання цього Договору (п.2.2.3 Договору).

В) Мінімальний строк дії договору не застосовується.

Г) Клієнт має право на дострокове розірвання/припинення Договору. При цьому Клієнт повертає Фактору кошти, частково перераховані Фактором на виконання цього Договору, у випадку, якщо такі розрахунки були проведені. (п. 2.2.4 Догговору).

Ґ) Усі зміни та доповнення до даного Договору укладаються в письмовій формі та підписуються уповноваженими представниками обох Сторін. Зміни та доповнення умов цього Договору, його дострокове припинення, у тому числі розірвання, проводиться за згодою Сторін чи в іншому передбаченому чинним законодавством чи цим Договором порядку ( п. 7.3 Договору).

Д)Розмір плати по договору факторингу може бути змінений тільки за взаємною згодою сторін, за письмової згоди Фактора із дотриманням порядку визначеному в п.7.3. та 9.10. цього договору (п. 2.1.6 Договору).

 

 

МЕХАНІЗМ ЗАХИСТУ ПРАВ СПОЖИВАЧІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ

Порядок вирішення спорів між Клієнтом та ТОВ «ФК «МПС»:

 

Усі спірні питання та/або розбіжності, що виникають між ТОВ «ФК «МПС» та клієнтами, вирішуються шляхом взаємних консультацій та переговорів між ними. У випадку неможливості врегулювання спорів між ТОВ «ФК «МПС» та клієнтом шляхом переговорів, для їх вирішення клієнт може звернутися до компетентного державного органу (органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «МПС»  або суду, відповідно до вимог чинного в Україні законодавства.

Законодавство не передбачає застосування ТОВ «ФК «МПС» гарантійних фондів чи компенсаційних схем, для виконання ним зобов’язань з надання послуг факторингу, та такі в останнього 

відсутні.

                                                                    Детальна інформація щодо механізму захисту прав споживачів за посиланням.

 

Адреса, за якою приймаються скарги споживачів фінансових послуг:

 

ТОВ «ФК «МПС» - Україна, 21050, Вінницька обл., Вінницький р-н, місто Вінниця, вул. Соборна, будинок 36.

 

Контактна інформація органу, який здійснює державне регулювання щодо діяльності ТОВ «ФК «МПС»:

Національний банк України

адреса: 01601, Київ, вул. Інститутська, 9

тел: 0-800-505-240

e-mail: nbu@bank.gov.ua